lunes, 19 de octubre de 2015

El trompetista

La curiositat del nen

La curiositat de la gent gran

Treballant el vidre

La partida

La partida

Abandono

Persiana parking curiosa

Balcó senyalat

Barana

Focus

Publicitat sensible

Esport urbà

Claveguera Bcn

Roba estessa

L´antena abandonada

Grafiti 3

Grafiti 2

Grafiti 1